Veri

Spread the love

9.6. Veri 

 

9.6.1. Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri

9.6.1.1. Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar.

9.6.2. Verilerin Grafikle Gösterilmesi 

9.6.2.1. Bir veri grubuna ilişkin histogram oluşturur.
9.6.2.2. Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar.