Türev

Spread the love

12.5. Türev 

 

12.5.1. Limit ve Süreklilik 

12.5.1.1. Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar.
12.5.1.2. Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar.
12.5.1.3. Bir fonksiyonun bir noktadaki sürekliliğini açıklar.

12.5.2. Anlık Değişim Oranı ve Türev 

12.5.2.1. Türev kavramını açıklayarak işlemler yapar.
12.5.2.2. Bir fonksiyonun bir noktada ve bir aralıkta türevlenebilirliğini değerlendirir.
12.5.2.3. Türevlenebilen iki fonksiyonun toplamı, farkı, çarpımı ve bölümünün türevine ait kurallar yardımıyla işlemler yapar.
12.5.2.4. İki fonksiyonun bileşkesinin türevine ait kuralı (zincir kuralı) oluşturularak türev hesabı yapar.

12.5.3. Türevin Uygulamaları 

12.5.3.1. Bir fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıkları türev yardımıyla belirler.
12.5.3.2. Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler.
12.5.3.3. Türevi yardımıyla bir fonksiyonun grafiğini çizer.
12.5.3.4. Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer.