Trigonometri

Spread the love

11.1. Trigonometri 

 

11.1.1. Yönlü Açılar ve Trigonometrik Bağıntılar 

11.1.1.1. Yönlü açıyı açıklar.
11.1.1.2. Açı ölçü birimlerini açıklayarak birbiri ile ilişkilendirir.
11.1.1.3. Bir açının trigonometrik oranlarını birim çember yardımıyla hesaplar.

11.1.2. Trigonometrik Fonksiyonlar 

11.1.2.1. Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar.
11.1.2.2. Kosinüs teoremiyle ilgili problemler çözer.
11.1.2.3. İki kenarının uzunluğu ve bu kenarlar arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenin alanını hesaplar.
11.1.2.4. Sinüs teoremiyle ilgili problemler çözer.
11.1.2.5. Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer.
11.1.2.6. Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar.