Olasılık

Spread the love

11.7. Olasılık 

 

11.7.1. Koşullu Olasılık 

11.7.1.1. Koşullu olasılığı açıklayarak problemler çözer.
11.7.1.2. Bağımlı ve bağımsız olayları açıklayarak gerçekleşme olasılıklarını hesaplar.
11.7.1.3. Bileşik olayı açıklayarak gerçekleşme olasılığını hesaplar.

11.7.2. Deneysel ve Teorik Olasılık 

11.7.2.1. Deneysel olasılık ile teorik olasılığı ilişkilendirir.