Matematik içeriğine geri dön

9. Sınıf

Spread the love

9.1. Mantık 

 

9.1.1. Önermeler ve Bileşik Önermeler

9.1.1.1. Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar.
9.1.1.2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar.
9.1.1.3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar.
9.1.1.4. Her (“) ve bazı ($) niceleyicilerini örneklerle açıklar.

9.2. Kümeler 

 

9.2.1. Kümelerde Temel Kavramlar

9.2.1.1. Kümeler ile ilgili temel kavramları açıklar.
9.2.1.2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar.
9.2.1.3. İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar.

9.2.2. Kümelerde İşlemler 

9.2.2.1. Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer.
9.2.2.2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar.

9.3. Denklemler ve Eşitsizlikler 

 

9.3.1. Sayı Kümeleri

9.3.1.1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir.

 

9.3.2.Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

9.3.2.1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar.
9.3.2.2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
9.3.2.3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
9.3.2.4. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur.

9.3.3. Üslü İfadeler ve Denklemler

  9.3.3.1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer.
9.3.3.2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer.

9.3.4. Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

9.3.4.1. Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer.
9.3.4.2. Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.

9.4. Bölünebilme 

9.4.1. Bölünebilme Kuralları

9.4.1.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer.
9.4.1.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar.
9.4.1.3. Günlük hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer.

9.6. Veri 

9.6.1. Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri

9.6.1.1. Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar.

 

9.6.2. Verilerin Grafikle Gösterilmesi 

9.6.2.1. Bir veri grubuna ilişkin histogram oluşturur.
9.6.2.2. Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar.