MATEMATİK TARİHİ – 1

Spread the love

MATEMATİK TARİHİ

Matematiğin nerede ve ne zaman başladığı hakkında kesin bir bilgi bulunmamasına rağmen, ilk yazılı metin Eski Mısır’da M.Ö. 2000 li yıllarda karşımıza çıkmaktadır. Söylentiler daha eskilere gitmektedir, fakat bir kesinliği yoktur. Hatta Herodot’a göre ilk olarak matematik Nil Nehri’nin taşmasından dolayı kaybolan sınırları tekrar oluşturmak için çiftçiler tarafından kullanılmış. O zamanlarda yer ölçümü anlamına gelen geometri kelimesi denilmişti adına. Aristo’ya göre ise Nil için çıkmamıştı matematik. Rahipler can sıkıntılarından dolayı bulmuşlardı. Briç, satranç gibi oyunlar üretmişlerdi daha sonraları. Fakat bu bilinenlerin ötesinde yaklaşık 30.000 yıl önce Yontma Taş Devri’nde sayılarla hesap yaptıklarına, hatta bu sayıları gruplandırarak tabanlı sistemin temelini oluşturduklarına ilişkin kanıtlar bulunmaktadır.

(Bilinen bir gerçeklik vardır ki matematik asırlar boyunca varlığını sürdürmektedir. Daha da ileri giderek denilmiştir ki eski çağlarda “Tanrı Matematikçi olsa gerek.”)

Matematik tarihçileri matematiği genel hatları bakımıyla 5 ana dönemde incelemektedirler.

  • İLK DÖNEM: Mezopotamya – Mısır Tarihi (M.Ö 2000 – 500)
  • İKİNCİ DÖNEM: Grekler (eski yunanlılar) (M.Ö 500 – M.S 500)
  • ÜÇÜNCÜ DÖNEM: Hint (pers) – İslam – Rönesans Dönemi (M.S 500 – 1700)

1700 lü yıllar kalkülüsün başlangıç tarihi olarak da bilinmektedir.

  • DÖRDÜNCÜ DÖNEM: Klasik Matematik Dönemi (1700 – 1900)
  • BEŞİNCİ DÖNEM: Modern Matematik Dönemi (1900 – …)

Bu dönemlere kısaca bir göz atmamızda fayda görüyorum.  Çünkü her dönemdeki gelişim süreçleri matematiğin şimdiki durumunu anlamamıza ve gelecekteki yerini ve önemini kavramamıza yardımcı olacağını düşünüyorum.

Devamı MATEMATİK TARİHİ – 2 başlıklı yazımızda.

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published.