Matematik Kavramlar Sözlüğü – 4

Spread the love

Matematik Kavramlar Sözlüğü – 4

 

P
Paralel doğrular: Aynı düzlemde bulunan ve kesişmeyen doğrulardır.

Paralelkenar: Karşılıklı kenarları birbirine eşit ve paralel olan dörtgendir.

Piramit: Bir düzlemde bulunan çokgen ile düzlemin dışında bulunan bir T noktası alındığında çokgenin tüm noktalarının T noktası ile birleştirilmesi sonucunda oluşan cisimdir.

Pozitif yön: Saatin dönme yönünün tersi olan yöndür.

Prizma: Tabanları eş çokgen ve yanyüzeyleri de paralelkenarlar olan cisimdir.
R
Radyan: Bir çemberde yarıçap uzunluğundaki bir yayı gören merkez açının ölçüsüdür.
S
Sıralı ikili: (a,b) Şeklinde gösterilen ifadedir.

Simetri: Eksen olarak alınan bir doğrudan, benzer noktaları karşılıklı olarak aynı uzaklıkta bulunan iki benzer parçanın birbirine göre olan durumu

Simetri Ekseni: Düzgün bir çokgeni iki eşit parçaya bölen doğru parçasıdır.
T
 Tam Açı: Ölçüsü 360° olan açıdır.

Teğet: Çember düzleminde bulunan ve çembere bir tek noktada değip geçen doğrudur.

Teğet-kiriş Açı: Çember üzerindeki bir noktadan çembere çizilen teğet ile bu noktadan geçen kiriş arasında kalan açıdır.

Teğet dörtgeni: Kenarları bir çembere teğet olan dörtgendir.

Teorem: Doğruluğu ispatlanabilen önerme

Tepe noktası: 1- ikizkenar üçgende eşit kenarların kesişme noktası. 2- Koninin veya piramidin yanyüzlerinin geçtiği en sivri nokta

Ters açılar: Kesişen iki doğrunun oluştuğu dört açıdan komşu olmayan ikisine ters açı denir.

Tümler Açı: Ölçüleri toplamı 90° olan açılara denir.
U
Uzay: Bütün noktaların oluşturduğu kümedir.

Uzay geometri: Hacimli biçimleri inceleyen geometridir.
Ü
Üçgenin eşitliği: Bir üçgendeki üçüncü kenarın diğer iki kenarın toplamından küçük farkından büyük olmasıdır.

Üçgen: Düzlemde doğrusal olmayan üç noktanın ikişer ikişer birleştirilmesiyle oluşan kapalı şeklidir.

Üçgensel bölge: Bir üçgen ile üçgenin iç bölgesinin birleşiminden oluşan noktalar kümesidir.

Üçgen piramit: Taban üçgen olan piramittir.

Üçgen prizma: tabanı üçgen olan prizmadır.
Y
 Yamuk: Sadece iki kenarı paralel olan dörtgendir.

Yamuğun orta tabanı: Yamukta paralel olmayan iki kenarın orta noktalarını birleştiren doğru parçasının adıdır.

Yanal alan: 1-Bir prizmanın yan yüzlerinin alanları toplamıdır. 2- Bir piramidin taban olmayan yüzeyleridir.

Yarı doğru: Başlangıç noktası çıkarılmış olan ışındır.

Yarıçap: Çemberin merkezi çember üzerindeki herhangi bir noktaya birleştiren doğru parçasıdır.

Yatay ekseni(x – ekseni): Koordinat sisteminde yatay olan sayı doğrusudur.

Yay:  Çember üzerindeki herhangi iki nokta arasında kalan çember parçasıdır.

Yöndeş açılar: Paralel iki doğru bir kesenle kesildiğinde kesenin aynı tarafında kalan aynı yönlü açılardır.

Yükseklik: Üçgenin bir köşesinden karşı kenara çizilen dik doğrunun köşe ile kenar arasında kalan parçasıdır.

Yüzey köşegeni: Bir yüze ait, komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasıdır.

 

 

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published.