Matematik Kavramlar Sözlüğü – 3

Spread the love

Matematik Kavramlar Sözlüğü – 3

 

I
Işın: Başlangıç noktası belli olan yönlendirilmiş yarı doğruya ışın denir.
İ
İç açıortay: Bir üçgenin iç açısını iki eşit parçaya bölen doğru parçasıdır.

İç teğet çember: Bir üçgenin içine çizilen ve üç kenara da teğet olan çemberdir.

İkizkenar üçgen: İki kenarının uzunluğu birbirine eşit olan üçgendir.

İkizkenar yamuk: Paralel olmayan kenarlarının uzunlukları birbirine eşit olan yamuktur.
K
Kare: Bütün açıları 90° ve bütün kenar uzunlukları birbirine eşit olan dörtgendir.

Kavis: Yay

Kenar orta dikme: Bir üçgende bir kenarın orta noktasına indirilen dik doğru parçasıdır.

Kenar: Bir çokgende ardışık iki köşeyi birleştiren doğru parçasıdır.

Kenarortay: Üçgenin bir kenarının orta noktasını karşı köşeye birleştiren doğru parçasıdır.

Kesen: Bir çemberi farklı iki noktada kesen doğrudur.

Kesik koni: Bir koninin tabana paralel bir düzlemle kesilmesiyle elde edilen cisimdir.

Kesik piramit: Bir piramit tabanına paralel bir düzlemde kesildiğinde taban ile düzlem arasında kalan kısıma kesik piramit denir.

Kesik prizma: Bir prizmanın bütün yer ayrıntılarını kesen bir düzlemle elde edilen kesiti ile tabanı arasında kalan cisimdir.

Kesişen doğrular: Düzlemsel olup, bir tek ortak noktaları olan doğrulara denir.

Kesit: Bir cisim düz olarak kesildiğinde ortaya çıkan düzlemin biçimidir. Bir kürenin her kesiti daire biçiminde olur. Bir koninin kesitleri, doğrultularına göre daire, elips, parabol veya üçgen olabilir.

Kiriş: Bir çemberin üzerinde farklı iki noktayı birleştiren doğru parçasıdır.

Kirişler dörtgeni: köşeleri çember üzerinde bulunan dörtgene denir.

Komşu Açı: Başlangıç noktaları ile kollarından biri ortak olan açılardır.

Koni: Bir çemberin tüm noktalarının, çember düzlemi dışında bulunan bir T noktası ile birleştirilmesiyle oluşan cisimdir.

Konveks (dış bükey) küme: Bir nokta kümesinin herhangi iki elemanını birleştiren doğru parçasının, bu kümenin alt kümesi olması durumudur.

Köşegen: Bir çokgenin ardışık olmayan iki köşesini birleştiren doğru parçasıdır.

Küp: Bütün yüzeyleri kare olan bir prizmadır.

Küre: Uzayda sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesidir.
M
Merkez: Bir çemberin veya kürenin yüzeyine her noktasına eşit uzaklıkta bulunan noktadır.

Merkez Açı: Köşesi çemberin merkezinde olan açıdır.
N
Nokta: Uzunluğu, genişliği, genişliği olmayan küçük iz.
O
Orta dikme düzlemi: Uzayda sabit iki noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesidir.

Ordinat: Düşey eksenin herbir noktasına denir.

Orijin: koordinat sistemindeki başlangıç noktasıdır. Yani O(0,0) noktasıdır.

Orta dikme doğrusu: Bir doğru parçasına orta noktasında dik olan doğrudur.

Orta taban: Bir üçgende yan kenarların orta noktalarını birleştiren doğru parçasıdır.
Ö
Ölçek Açı: Kesişen iki düzlemin, arakesit doğrusuna dik olan doğrular arasında kalan açıdır.

Önerme: Doğru ya da yanlış bir hüküm bildiren ifadedir.

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published.