Matematik Kavramlar Sözlüğü – 2

Spread the love

Matematik Kavramlar Sözlüğü – 2

D
Daire: Bir çember ile bu çemberin iç bölgesinin birleşiminden oluşan noktaların kümesine denir.

Daire halkası: Merkezleri aynı ve yarıçap uzunlukları farklı olan iki çember ile sınırlanan bölgelerdir.

Dar Açı: Ölçüsü 0° den büyük ve 90° den küçük olan açılardır.

Değme noktası: Bir çember ile çemberin teğetinin ortak noktasıdır.

Deltoid: Farklı iki ikizkenar üçgenin tabanlarının birleştirilmesiyle oluşan dörtgenlerdir.

Derece: Bir çemberin 360 eşit parçasının birini gören merkez açının ölçüsüdür.

Dış Açıortay: Bir üçgenin bir dış açısını iki eş açıya bölen doğru parçasıdır.

Dış ters açı: İki paralel doğruyu kesen üçüncü bir doğrunun iki yanında, paralellerin dışında altlı üstlü oluşan dört açıdan çapraz olanlardan herbiri

Dış teğet çember: Bir üçgenin bir kenarına dıştan bir noktada değecek şekilde çizilen çemberdir.

Dik Açı: Ölçüsü 90° olan açıdır.

Dik İzdüşüm: Bir şeklin her noktasından indirilen dikmelerin bir doğru ya da düzlem üzerindeki görüntüsüdür.

Dik koordinat sistemi: İki sayı doğrusunun başlangıç noktasında dik olarak kesişmesiyle oluşan sistemdir.

Dik üçgen: Bir açısının ölçüsü 90° olan üçgendir.

Dik yamuk: Alt ve üst tabanları yan kenarlarından birine dik olan yamuğa denir.

Dikdörtgen: Tüm açıları 90° olan özel bir paralelkenardır.

Dikdörtgenler prizması: Tabanı ve yan yüzeyleri dikdörtgen olan prizmadır.

Doğru: Her iki yönden sonsuza kadar uzanan noktalar kümesidir.

Doğru Açı: Ölçüsü 180°  olan açıdır.

Doğru demeti: Düzlemde sabit bir noktadan geçen doğruların genel adıdır.

Doğru parçası: Her iki yönden sınırlandırılmış noktalar kümesidir.

Doğrusal noktalar: Aynı doğru üzerinde bulunan noktalardır.

Düşey eksen(y – ekseni): Koordinat sisteminde düşey durumda olan sayı doğrusudur.

Düzgün çokgen: Bütün kenar uzunlukları ve bütün iç açılarının ölçüleri eşit olan çokgendir.

Düzgün dörtyüzlü: Dört yüzeyi de eşkenar üçgen olan piramiddir.

Düzgün sekizyüzlü: Yan yüzeyleri eşkenar üçgen olan iki eş kare piramidin tabanların çakıştırılmasıyla oluşan katı cisimdir.

Düzlem: Sonsuz büyüklükteki düz bir yüzey olarak adlandırılır.

Düzlemsel: Aynı düzlemde olma durumudur.
E
Ebat: Boyut

Eğim: Analitik düzlemde bir doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açının tanjant değeridir.

Eş Açı: Ölçüleri eşit olan açılardır.

Eşkenar dörtgen: Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit ve karşılıklı kenarları paralel olan dörtgendir.

Eşkenar üçgen: Tüm kenar uzunlukları birbirine eşit olan üçgendir.

Eşlik: Her bakımdan aynı olan üçgenlerdir.
G
Geniş Açı: Ölçüsü 90° den büyük be 180° den küçük olan açıdır.

Geometrik yer: Aynı özellikteki noktaların oluşturduğu çizgi veya yüzeydir.

Grad: Bir çemberin 400 eşit parçadan birini gören merkez açının ölçüsüdür.
H
Hacim: Cisimlerin uzayda kapladığı yerdir.

Hipotenüs: Bir dik üçgende 90° lik açının karşısındaki kenardır ve kenarların en uzunudur.

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published.