Matematik Kavramlar Sözlüğü – 1

Spread the love

Değerli ziyaretçimiz, sizlerle matematik ile ilgili kavramlar sözlüğü paylaşmak istedim.  Fakat birkaç bölüme ayırmak zorunda kaldım. İlk bölümle başlayalım:

 

A
Açı:
Başlangıç noktaları aynı olan ve doğrusal olmayan iki ışının birleşim kümesidir.

Açınım: Bir cismin yüzeylerinin açılıp bir düzlem üzerine yayılması halidir.

Açıortay: Bir açıyı iki eş açıya bölen ışının adıdır.

Açıortay düzlem: İki düzlemli bir açıyı iki komşu ve eşit açıya bölen düzlemdir.

Açısal bölge: Açı ile açının iç bölgesinin birleşiminden oluşan düzlem parçasıdır.

Ağırlık merkezi: Bir üçgende üç kenarortay bir noktada kesişir. Bu noktaya üçgenin ağırlık merkezi denir. Dörtgenlerde ise ağırlık merkezi köşegenlerin kesim noktasıdır.

Aksiyom: Doğruluğu ispatsız olarak kabul edilen önermedir.

Alan: Herhangi bir yüzeyin ölçümüdür.

Analitik Düzlem: Dik koordinat ekseninin bulunduğu düzlemdir.

Apotem: Düzgün bir çokgenin ağırlık merkezinin herhangi bir kenara olan uzaklığıdır.

Apsis: Yatay eksenin her bir noktası apsis olarak isimlendirir.

Arakesit: Çizgilerin,  yüzeylerin vs… kesiştikleri yerdir.

Aritmetik Orta: Bir diziyi oluşturan sayıların toplamının, dizinin terim sayısına bölünmesiyle elde edilen sayıdır.

Arakesit Doğrusu: Farklı iki düzlemin ortak tek doğrudur.

Aykırı Doğrular: Uzayda aynı düzlemde bulunmayan, kesişmeyen ve paralel olmayan doğrulardır.

Ayrıt: İki düzlemin arakesit doğrusudur.
B
Benzerlik: İki geometrik şeklin karşılıklı açılarının eş veya karşılıklı kenarlarının orantılı olması halidir.

Benzerlik Oranı: Benzer iki üçgenin karşılıklı iki kenarının uzunlukları oranıdır.

Boyut: Doğru, yüzey ve cisimlerin ölçülmesinde elde edilen üç doğrultudan uzunluk, genişlik ve derinlikten herbiri

Bütünler Açı: Ölçülerin toplamı 180°  olan açılara denir.
C
Cisim Köşegenleri: Farklı tabanlarda olan ve aynı yüzey üzerinde olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçasıdır.
Ç
Çap: Bir çemberin üzerindeki en uzak iki noktayı birleştiren doğru parçasıdır.

Çember: Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesine denir.

Çemberin dış bölgesi: Çemberin merkezine uzaklığı yarıçaptan büyük olan noktalar kümesidir.

Çemberin iç bölgesi: Çemberin merkezine uzaklığı yarıçaptan küçük olan noktalar kümesidir.

Çeşitkenar: Hiçbir kenar uzunluğu birbirine eşit olmayan çokgendir.

Çeşitkenar Üçgen: Tüm kenar uzunlukları birbirinden farklı olan üçgendir.

Çevre Açı: Köşesi çember üzerinde olan açıdır.

Çevre: Geometrik şekillerin tüm kenar uzunluklarının toplamıdır.

Çevrel Çember: Bir geometrik şeklin tüm köşelerinden geçen çemberdir.

Çokgen: Düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan üç ya da daha fazla noktanın ikişer ikişer birleştirilmesiyle oluşan doğru parçalarının birleşimine denir.

Çokgensel Bölge: Bir Çokgen ile çokgenin iç bölgesinin birleşim kümesidir.

 

 

 

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published.