Matematiğin Tanımları

Spread the love

Matematik bir disiplindir.

Matematik bir bilgi alanıdır.

Matematik, bir iletişim aracıdır. Çünkü kendine özgü bir dili vardır.

Matematik, ardışık ve yığmalıdır, birbiri üzerine kurulur.

Matematik, varlıkların kendileriyle değil, aralarındaki ilişkilerle ilgilenir.

Matematik, bir çok bilim dalının kullandığı bir araçtır.

Matematik, insan yapısı ve insan beyninin yarattığı bir soyutlamadır.

Matematik, bir düşünce biçimidir.

Matematik, mantıksal bir sistemdir.

Matematik, Matematikçilerin oynadığı bir oyundur.

Matematik, bir cevizdir. Nasıl cevizi yemek için kırmak gerekiyorsa, matematiği anlamak için de içine girmek gerekir.

Matematik, bir anahtardır.

Matematik, bir değerdir.

Matematik; dil, ırk, din ve ülke tanımadan uygarlıklara zenginleşerek geçen sağlam, kullanışlı evrensel bir dil, bir ekindir. Birey için, toplum için, bilim için, teknoloji için vazgeçilmez değerdedir. Yayılma alanına ve derinliğine sınır konamayan bir bilimdir, bir sanattır.

Matematik, insan aklının yarattığı en büyük ortak değerdir. Evrenselliği onun gücüdür. Çağları aşarak bize ulaşmıştır. Çağları aşarak, yeni kuşaklara ulaşacaktır. Büyüyerek, gelişerek, insanlığa hizmet edecek; her zaman taptaze ve doğru kalacaktır.

Matematik, insanın düşünce sistemini düzenler.

Matematik, insanın doğru düşünmesini, analiz ve sentez yapabilmesini sağlar.

Matematik, doğruyu, gerçeği görmek, iyi düşünmek, sonuca giderek kazanmak, yani rahat bir hayat geçirmek demektir ve hayatımızda devamlı olarak mevcuttur.

Yani Matematik bir Yaşam biçimidir.

 

Bir Cevap Yazın

Your email address will not be published.