İkinci Dereceden Denklemler

Spread the love

10.4. İkinci Dereceden Denklemler 

 

10.4.1. İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 

10.4.1.1. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramını açıklar.
10.4.1.2. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
10.4.1.3. Diskriminantın sıfırdan küçük olduğu durumlarda ikinci
10.4.1.4. İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişkileri kullanarak işlemler yapar.