Diziler

Spread the love

12.2. Diziler 

 

12.2.1. Gerçek Sayı Dizileri 

12.2.1.1. Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar.
12.2.1.2. Genel terimi veya indirgeme bağıntısı verilen bir sayı dizisinin terimlerini bulur.
12.2.1.3. Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar.
12.2.1.4. Diziler yardımıyla gerçek hayat durumları ile ilgili problemler çözer.