Bölünebilme

Spread the love

9.4. Bölünebilme 

 

9.4.1. Bölünebilme Kuralları

9.4.1.1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer.
9.4.1.2. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar.
9.4.1.3. Günlük hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer.