Analitik Geometri

Spread the love

11.2. Analitik Geometri 

 

11.2.1. Doğrunun Analitik İncelenmesi 

11.2.1.1. Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer.
11.2.1.2. Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar.
11.2.1.3. Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar.
11.2.1.4. Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar.